Δείτε εδώ...

Τρίτη, 21 Μαΐου 2024

Ενημέρωση προς το κοινό

Ο Διευθυντής Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας δέχεται στο γραφείο της Δ/νσης κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:30 π.μ. - 14:00 μ.μ. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2631050060.

Τοποθετήσεις υπεραρίθμων μετά από ενστάσεις.

Επισυνάπτεται Πίνακας τοποθέτησης υπεραρίθμων εκπαιδευτικών (Πράξη ΠΥΣΔΕ: 19η/3-6-2022) μετά από ενστάσεις που υποβλήθηκαν στο ΠΥΣΔΕ Αιτ/νίας.