Δείτε εδώ...

Πέμπτη, 30 Μαΐου 2024

Ενημέρωση προς το κοινό

Ο Διευθυντής Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας δέχεται στο γραφείο της Δ/νσης κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:30 π.μ. - 14:00 μ.μ. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2631050060.

Αποσπάσεις, τοποθετήσεις και διαθέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού σύμφωνα με την αριθμ. 31/30-09-2015 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας ανακοινώνουμε τους πίνακες που αφορούν:

Α) ρύθμιση λειτουργικών υπεραριθμιών,

Β) τοποθέτηση εκπαιδευτικών Δ.Ε. ευρισκομένων στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε.,

Γ) τροποποίηση τοποθέτησης εκπαιδευτικών Δ.Ε.

Δ) τοποθετήσεις αποσπασμένων εκπαιδευτικών από άλλα Π.Υ.Σ.Δ.Ε.,

Ε) αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. εντός Π.Υ.Σ.Δ.Ε.,

ΣΤ) Ανάκληση μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών – Τροποποίηση Μερικής διάθεσης εκπαιδευτικών - Μερική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε.

Ζ) Ανάκληση υπερωριακής διδασκαλίας εκπαιδευτικών Δ.Ε. – Τροποποίηση ως προς την ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας εκπαιδευτικών Δ.Ε. – Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας εκπαιδευτικών Δ.Ε.

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

  1. όσοι εκπαιδευτικοί συμπεριλαμβάνονται στους παραπάνω πίνακες οφείλουν να παρουσιασθούν στη νέα τους θέση την Πέμπτη 01 Οκτωβρίου 2015.
  2. οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ02 και ΠΕ03, οι οποίοι έχουν αποσπαστεί σε σχολικές μονάδες εντός της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας, σε προηγούμενες συνεδριάσεις του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. μπορούν να παρουσιασθούν στο σχολείο απόσπασής τους την Πέμπτη 01 Οκτωβρίου 2015.

 Οι εκπαιδευτικοί των υπόλοιπων ειδικοτήτων που αποσπάσθηκαν εντός ΠΥΣΔΕ θα παραμείνουν στις θέσεις τους και θα προσφέρουν τις υπηρεσίες στο σχολείο της οργανικής τους θέσης μέχρι της αντικατάστασής τους, η οποία θα κοινοποιηθεί γραπτώς από την υπηρεσία μας.