Δείτε εδώ...

Τρίτη, 21 Μαΐου 2024

Ενημέρωση προς το κοινό

Ο Διευθυντής Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας δέχεται στο γραφείο της Δ/νσης κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:30 π.μ. - 14:00 μ.μ. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2631050060.

Συμπληρωματικές Αιτήσεις – Δηλώσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. για τοποθέτηση σε λειτουργικά κενά του κλάδου ΠΕ18.10 (Νοσηλευτικής)

Σας επισυνάπτουμε έγγραφο που αφορά συμπληρωματικές Αιτήσεις – Δηλώσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. για τοποθέτηση σε λειτουργικά κενά του κλάδου ΠΕ18.10 (Νοσηλευτικής).