Δείτε εδώ...

Πέμπτη, 30 Μαΐου 2024

Ενημέρωση προς το κοινό

Ο Διευθυντής Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας δέχεται στο γραφείο της Δ/νσης κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:30 π.μ. - 14:00 μ.μ. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2631050060.

Τοποθετήσεις και αποσπάσεις εκπαιδευτικού προσωπικού σύμφωνα με την αριθμ. 30/24-09-2015 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας ανακοινώνουμε τους πίνακες που αφορούν:

Α) ρύθμιση λειτουργικών υπεραριθμιών,

Β) τοποθέτηση εκπαιδευτικών Δ.Ε. ευρισκομένων στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε.,

Γ) τοποθετήσεις αποσπασμένων εκπαιδευτικών από άλλα Π.Υ.Σ.Δ.Ε.,

Δ) αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. εντός Π.Υ.Σ.Δ.Ε.,

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

  1. όσοι συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες λειτουργικών υπεραριθμιών,
  2. όσοι εκ των ευρισκομένων στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. τοποθετήθηκαν στη σημερινή συνεδρίαση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε., και
  3. όσοι αποσπάσθηκαν στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας από άλλα Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και τοποθετήθηκαν στη σημερινή συνεδρίαση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε.,  

      να παρουσιασθούν στη νέα τους θέση την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2015.

 

Οι εκπαιδευτικοί που αποσπάσθηκαν εντός ΠΥΣΔΕ, που τροποποιήθηκε η απόσπασή τους ή η τοποθέτησή τους θα παραμείνουν στις θέσεις τους και θα προσφέρουν τις υπηρεσίες στο σχολείο της οργανικής τους ή της λειτουργικής τους θέσης μέχρι της αντικατάστασής τους, η οποία θα κοινοποιηθεί γραπτώς από την υπηρεσία μας.

 

Τέλος,  οι υπηρεσιακές μεταβολές για τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ18.10 (Νοσηλευτικής) καθώς και των ευρισκομένων στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. του ιδίου κλάδου θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2015.