Δείτε εδώ...

Πέμπτη, 30 Μαΐου 2024

Ενημέρωση προς το κοινό

Ο Διευθυντής Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας δέχεται στο γραφείο της Δ/νσης κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:30 π.μ. - 14:00 μ.μ. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2631050060.

Τοποθετήσεις, αποσπάσεις και διαθέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού Δ.Ε.

Σας ανακοινώνουμε τους πίνακες που αφορούν:

Α) ρύθμιση λειτουργικών υπεραριθμιών,

Β) τοποθέτηση εκπαιδευτικών Δ.Ε. ευρισκομένων στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε.,

Γ) τοποθετήσεις αποσπασμένων εκπαιδευτικών από άλλα Π.Υ.Σ.Δ.Ε.,

Δ) αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. εντός Π.Υ.Σ.Δ.Ε. των ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ03 και ΠΕ04.01.

Ε) τροποποίηση τοποθέτησης και απόσπασης εκπαιδευτικών Δ.Ε.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

  1. όσοι συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες λειτουργικών υπεραριθμιών,
  2. όσοι εκ των ευρισκομένων στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. τοποθετήθηκαν στη σημερινή συνεδρίαση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε.,
  3. όσοι αποσπάσθηκαν στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας από άλλα Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και τοποθετήθηκαν στη σημερινή συνεδρίαση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε., και
  4. όσοι εκπαιδευτικοί αποσπάσθηκαν εντός του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. αμοιβαία,

      να παρουσιασθούν στη νέα τους θέση την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2015.

 

Οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί που αποσπάσθηκαν εντός ΠΥΣΔΕ θα παραμείνουν στις θέσεις τους και θα προσφέρουν τις υπηρεσίες στο σχολείο της οργανικής τους θέσης μέχρι της αντικατάστασής τους, η οποία θα κοινοποιηθεί γραπτώς από την υπηρεσία μας.

 

Τέλος, οι υπηρεσιακές μεταβολές για τις υπόλοιπες ειδικότητες θα πραγματοποιηθούν την επόμενη εβδομάδα. 

H δεύτερη φάση των μερικών διαθέσεων θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε., τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2015.