Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2023

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Γ΄ ΦΑΣΗ

Σας ανακοινώνουμε πίνακα με τις τοποθετήσεις των προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών (Γενικής Παιδείας - ΜΝΑΕ -ΤΥ ΖΕΠ - Μουσικό) Γ΄ ΦΑΣΗΣ.

Οι αναπληρωτές οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στο σχολείο τοποθέτησής τους από Δευτέρα 07-11-2022 έως Τρίτη 08-11-2022.