Δείτε εδώ...

Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024

Ενημέρωση προς το κοινό

Ο Διευθυντής Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας δέχεται στο γραφείο της Δ/νσης κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:30 π.μ. - 14:00 μ.μ. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2631050060.

Βιωματικό Επιμορφωτικό Σεμινάριο του προγράμματος "ΗΩΣ"

Η Παιδοψυχιατρική Μονάδα της Ψυχιατρικής Κλινικής του Π.Γ.Ν. Πατρών και το ΚΕντρο ΚΟΙνοτικής ΨΥχιατρικής Νοτιοδυτικής Ελλάδος, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Ελλάδος – Τμήμα Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης και την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αιτωλοακαρνανίας – Υπύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων, Παύλος Καλογεράς, θα πραγματοποιήσουν Βιωματικό Επιμορφωτικό Σεμινάριο στο πλαίσιο του προγράμματος "ΗΩΣ".

Τίτλος σεμιναρίου: "Επικοινωνία και Εφηβεία"

Ημερομηνία διεξαγωγής: Τρίτη 25 Ιουνίου 2013

Ώρα διεξαγωγής: 09:15 - 13:00

Χώρος διεξαγωγής: Μουσικό Γυμνάσιο Αγρινίου

Ομάδα Επιμορφούμενων: Έξηντα (60) Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το σεμινάριο θα το παρακολουθήσουν μόνο οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στον πίνακα που επισυνάπτουμε.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ_ ΗΩΣ_Σ ΧΟΛΕΙΑ.doc)Λίστα εκπαιδευτικών401 Kb