Δείτε εδώ...

Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024

Ενημέρωση προς το κοινό

Ο Διευθυντής Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας δέχεται στο γραφείο της Δ/νσης κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:30 π.μ. - 14:00 μ.μ. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2631050060.

Σεμινάριο με την μορφή ιστοδιαλέξεων (webinars) για εκπαιδευτικούς Πληροφορικής

Οργανώνονται τακτικά γενικά σεμινάρια με ιστοδιαλέξεις (webinars) από το Σχολικό Σύμβουλο Πληροφορικής Αιτωλοακαρνανίας Δρ. Σπυρίδωνα Παπαδάκη και απευθύνονται κυρίως στους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν τα μαθήματα της Πληροφορικής και των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Π/θμια και Δ/θμια Εκπαίδευση, σε στελέχη εκπαίδευσης αλλά και σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό άλλης ειδικότητας που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον για κάποιο από τα θέματα των εν λόγω ιστοδιαλέξεων.

Στα σεμινάρια θα κάνουν παρουσιάσεις διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, σχολικοί σύμβουλοι και εκπαιδευτικοί από την Τριτοβάθμια, τη Δευτεροβάθμια και την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Τα θέματα θα περιλαμβάνουν διαλέξεις για αντικείμενα της επιστήμης της πληροφορικής, θέματα διδακτικής της πληροφορικής, παιδαγωγικά θέματα, ειδική αγωγή κ.α. με στόχο την επιμόρφωση αλλά και την ενημέρωση - επικαιροποίηση των γνώσεων των εκπαιδευτικών και στελεχών εκπαίδευσης στις σύγχρονες εξελίξεις και τα ερευνητικά αποτελέσματα των αντίστοιχων επιστημών.

Σε πρώτη (πιλοτική) φάση θα γίνουν τρία webinars δοκιμαστικά (σε ημέρα και ώρα που θα ανακοινώνεται έγκαιρα και οι ενδιαφερόμενοι θα δηλώνουν το ενδιαφέρον συμμετοχής με αίτηση τους ανά διάλεξη στο ιστολόγιο http://blogs.sch.gr/webinarspe1920.

Στη συνέχεια, και  μετά την αξιολόγηση της πρώτης φάσης, εάν υπάρχει το αναμενόμενο ενδιαφέρον, θα οριστεί τακτική ημέρα και ώρα σε εβδομαδιαία βάση ή ανά 15/νθήμερο.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Παπαδάκης webinars Αιτνία.doc)Webinars Πληροφορικής0 Kb