Δείτε εδώ...

Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2024

Ενημέρωση προς το κοινό

Ο Διευθυντής Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας δέχεται στο γραφείο της Δ/νσης κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:30 π.μ. - 14:00 μ.μ. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2631050060.

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία"

Ο σκοπός του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» είναι να δώσει βήμα σε ενεργούς εκπαιδευτικούς, σε μελλοντικούς εκπαιδευτικούς και σε ερευνητές με ενδιαφέρον για τις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (ΤΠΕΕ), ώστε να παρουσιάσουν μέσα από ένα επιστημονικά αξιόπιστο πρίσμα τις θεωρητικές, αλλά κυρίως τις έμπρακτες προτάσεις τους αναφορικά με την ένταξη και τη χρήση των ΤΠΕΕ, αναδεικνύοντας σημαντικά σημεία θετικής, αλλά και αρνητικής, κριτικής απέναντι σε μεθοδολογίες, εργαλεία και πρακτικές που ενσωματώνουν τις ΤΠΕΕ.

Σημαντικές Ημερομηνίες

Μάιος 2012 : 1η ανακοίνωση διοργάνωσης του συνεδρίου
14 Δεκεμβρίου 2012 : Υποβολή πλήρων κειμένων για όλες τις κατηγορίες εργασιών
14 Ιανουαρίου 2013 : Ενημέρωση αποδοχής
15 Φεβρουαρίου 2013 : Υποβολή τελικών κειμένων για τα πρακτικά του συνεδρίου
15 Απριλίου 2013 : Ανακοίνωση προγράμματος συνεδρίου
10‐11‐12 Μαΐου 2013 : Διεξαγωγή συνεδρίου στον Πειραιά, και συγκεκριμένα στους χώρους του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Μ. Καραολή και Α. Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς)

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα συνημμένα αρχεία.