Δείτε εδώ...

Πέμπτη, 30 Μαΐου 2024

Ενημέρωση προς το κοινό

Ο Διευθυντής Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας δέχεται στο γραφείο της Δ/νσης κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:30 π.μ. - 14:00 μ.μ. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2631050060.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών στα Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΑΛΟΥΜΕ

Τους/τις εν ενεργεία Διευθυντές/ντριες Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας, που έχουν τουλάχιστον δεκαπενταετή (15ετή) εκπαιδευτική υπηρεσία, υπηρετούν σε οργανική θέση στην περιφέρεια του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και επιθυμούν να ορισθούν μέλη στα οικεία Π.Υ.Σ.Π.Ε.-Π.Υ.Σ.Δ.Ε. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον Περιφερειακό Διευθυντή Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Ελλάδας μέσω των αντίστοιχων οικείων Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης (Αιτ/νίας, Αχαΐας και Ηλείας), από Δευτέρα 17 Αυγούστου 2020 μέχρι και Τετάρτη 19 Αυγούστου 2020.