Δείτε εδώ...

Κυριακή, 14 Απριλίου 2024

Ενημέρωση προς το κοινό

Ο Διευθυντής Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας δέχεται στο γραφείο της Δ/νσης κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:30 π.μ. - 14:00 μ.μ. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2631050060.

Ευρωπαϊκή ετικέτα ποιότητας e- twinning στο ΕΠΑΛ. Ναυπάκτου

Η συμμετοχή των σχολείων σε έργα eTwinning έχει σημαντικό αντίκτυπο στις:

  • ικανότητες, γνώσεις και δεξιότητες των μαθητών μας τόσο στην αγγλική γλώσσα αλλά και στις ΤΠΕ,
  • ανταλλαγές καλών πρακτικών μεταξύ εκπαιδευτικών με επακόλουθο την βελτίωση των εκπαιδευτικών δεξιοτήτων.

Για τον λόγο αυτό εκπαιδευτικοί και μαθητές του ΕΠΑΛ Ναυπάκτου μετέχουν κάθε έτος σε έργα eTwinning. Κατά το σχολικό έτος 2018-19 το σχολείο μας μετείχε μεταξύ άλλων στα έργα:

  • Sharing cultures through food,
  • Hand by Hand to Save Our Land,
  • Teach me yours,

για τα οποία και υποβάλλαμε αίτηση για Εθνική ετικέτα ποιότητας. Μετά από αξιολόγηση των έργων μας, από κριτική επιτροπή βάση εθνικών και Ευρωπαϊκών πρότυπων, μας χορηγήθηκε η Εθνική ετικέτα ποιότητας, υποδηλώνοντας ότι έχουμε υλοποιήσει άριστα τα συγκεκριμένα eTwinning έργα. Κατόπιν, δεδομένου ότι:

1)      Εθνική ετικέτα ποιότητας έλαβαν και οι εταίροι μας,

2)      Τα έργα μας προτάθηκαν από την εθνική υπηρεσία ανάμεσα στο καλύτερο ένα τρίτο των έργων με βάση τη βαθμολογία τους όσον αφορά στην ποιότητά τους,

μας απονεμήθηκε από την Κεντρική Υπηρεσία Υποστήριξης (ΚΥΥ) η Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας.