Δείτε εδώ...

Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2023

Ανακοίνωση πινάκων δεκτών/μη δεκτών υποψηφίων Διευθυντών/ριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας μετά από την εξέταση των ενστάσεων

Ανακοινώνουμε τους Πίνακες Δεκτών/Μη Δεκτών υποψηφίων Διευθυντών/ριών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας, όπως καταρτίστηκαν, σύμφωνα με την 3η/24-1-2023 Πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Δ.Δ.Ε Αιτωλ/νίας μετά την εξέταση των ενστάσεων