Δείτε εδώ...

Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2023
Μήνυμα
  • Cache καθαρίστηκε (6.59MB)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Ανακοινώνουμε τους Πίνακες Δεκτών/Μη Δεκτών Υποψηφίων Διευθυντών/ριων Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) Αιτωλοακαρνανίας, όπως καταρτίστηκαν, με την 2η /13-01-2023 Πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής της Δ.Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας. Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από Τετάρτη 18-01-2023  ώρα 08.00 έως και Παρασκευή 20-01-2023 και ώρα 23.59.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσω της ίδιας ειδικής εφαρμογής υποβολής αιτήσεων (http://schooldirectors.minedu.gov.gr).

 

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (DEKTOI_17_1_2023.pdf)DEKTOI_17_1_2023.pdf209 Kb
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (MH_DEKTOI_17_1_2023.pdf)MH_DEKTOI_17_1_2023.pdf89 Kb