Δείτε εδώ...

Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2023

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

 Κοινοποιούμε την εγκύκλιο που αφορά στην έναρξη της επιλογής Δ/ντων σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων και το ΦΕΚ που αφορά στη διαδικασία επιλογής