Δείτε εδώ...

Τρίτη, 28 Μαρτίου 2023

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΚΕΔΑΣΥ,ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΕΞΙΔΕΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ BRAILLE

Κοινοποιούμε πίνακες μορίων μεταθέσεων.

Οι ενστάσεις  και οι αλλαγές σε περίπτωση δικαίωσης υποβάλλονται από 21-11-2022 έως 25-11-2022