Δείτε εδώ...

Κυριακή, 3 Μαρτίου 2024

Ενημέρωση προς το κοινό

Ο Διευθυντής Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας δέχεται στο γραφείο της Δ/νσης κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:30 π.μ. - 14:00 μ.μ. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2631050060.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Δ.Δ.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Αγαπητοί Συνάδελφοι/σες

            Μετά την ανάληψη των νέων καθηκόντων μου, ως Διευθυντή Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Αιτωλοακαρνανίας, αισθάνομαι την  ανάγκη να επικοινωνήσω πρώτα μαζί σας, στελέχη της εκπαίδευσης, Διευθυντές, Υποδιευθυντές και συναδέλφους εκπαιδευτικούς των σχολικών Μονάδων Δ.Ε. της  Αιτωλ/νίας, προκειμένου να σας παρουσιάσω με λίγα λόγια, τις θέσεις και τις σκέψεις μου για τα θέματα της εκπαίδευσης, όπως τα ζούμε όλοι μας σήμερα.

            Η κρίση, που περνά η χώρα μας, έχει αγγίξει καιρό τώρα και το χώρο της εκπαίδευσης δημιουργώντας πάσης φύσεως προβλήματα σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς. Προσπάθεια όλων μας  θα πρέπει να είναι ο εντοπισμός, η μείωση καθώς και η με κάθε τρόπο αντιμετώπιση και εξάλειψη των αρνητικών συνεπειών της. Έχω την πεποίθηση ότι όλοι, ο καθένας από τη θέση του και με τον τρόπο του μπορεί να κάνει κάτι, έστω ελάχιστο, γι αυτό.

            Η υποστήριξη και η αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου είναι το πρώτιστο καθήκον μας, συμμετέχοντας στην καθημερινή λειτουργία του και βελτιώνοντας το εκπαιδευτικό μας έργο με κάθε είδους σχολική δραστηριότητα, που θα στοχεύει στην πολύπλευρη ανάπτυξη και μόρφωση των μαθητών μας. Η δημιουργία ενός σχολείου σύγχρονου, συνεργατικού, δημιουργικού καινοτόμου και βιωματικού, που θα υπερβαίνει τις παραδοσιακές πρακτικές, είναι πλέον επιτακτική ανάγκη.

            Ιδιαίτερη ευαισθησία και βοήθεια οφείλουμε να επιδείξουμε σε δομές εκπαίδευσης  που μπορεί να αντιμετωπίζουν μικρά ή μεγάλα προβλήματα για διάφορους λόγους, ως νέοι ακόμη ή μεταρρυθμιζόμενοι θεσμοί, όπως είναι οι Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, η Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και η Μουσική Εκπαίδευση.

           Πέρα από τα παραπάνω, θα πρέπει ο καθένας να ενδιαφερθεί για τον εαυτό του, την προσωπική και επαγγελματική του εξέλιξη συμμετέχοντας ενεργά σε κάθε εκδήλωση, ενημερωτική συνάντηση, επιμορφωτικό σεμινάριο αλλά και φροντίζοντας για την αυτοεπιμόρφωσή του, με στόχο τη συμπλήρωση, ανανέωση και βελτίωση των γνώσεων του.

           Από τη μεριά μου είμαι έτοιμος να συμβάλω με όλες τις γνώσεις , τις εμπειρίες και τις δυνάμεις μου, καθώς και με τη βοήθεια του διοικητικού προσωπικού της υπηρεσίας στην καλύτερη λειτουργία της Διεύθυνσης Δ.Ε. Στόχος μου είναι να δημιουργηθεί μια Διεύθυνση, υπηρέτης των εκπαιδευτικών, που θα λειτουργεί ως αντικειμενικός, αξιοκρατικός και αποτελεσματικός σύμβουλος για όλους.

           Οι αρχές, με βάση τις οποίες θα ασκήσω τα καθήκοντά μου, είναι η δημοκρατία, η νομιμότητα, η  διαφάνεια, η δικαιοσύνη, η αξιοκρατία και ο σεβασμός στον εκπαιδευτικό, το γονέα και το μαθητή. Μέσα από συνεργατικές διαδικασίες, ουσιαστικό διάλογο, ελευθερία σκέψης, κατάθεση προτάσεων και σύνθεση απόψεων, θα προσπαθήσω να πετύχω το όραμα όλων μας για ένα σχολείο δημοκρατικό, αποτελεσματικό, ελκυστικό για τους μαθητές και ανοικτό στην κοινωνία.

           Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους με τους οποίους συνεργάστηκα από οποιαδήποτε θέση, μέχρι σήμερα. Ευχαριστώ επίσης, τον απερχόμενο Διευθυντή Δ.Ε. κ. Σαρδέλη Αθανάσιο για την προσφορά του στην υπηρεσία.

Ι.Π Μεσολογγίου 31-8-2022

Ο Διευθυντής Δ.Δ.Ε Αιτωλ/νίας

Χρήστος Κ. Καζαντζής