Δείτε εδώ...

Τρίτη, 7 Απριλίου 2020

e-Παράβολο Κπγ

Οδηγίες για την έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου για το Κπγ. Οι συναλλασσόμενοι μπορούν να προβαίνουν και μόνοι τους στην έκδοση e-παραβόλου, μέσω της διαδικτυακής πύλης της Γ.Γ.Π.Σ. (www.gsis.gr, στη διαδρομή: Αρχική Σελίδα / Υπηρεσίες προς Πολίτες / e-Παράβολο).

Εξετάσεις ΚΠΓ - Περιόδου Μαϊου 2019

Ανακοινώνουμε :

1. Δ.Τ. για την προκήρυξη των εξετάσεων ΚΠΓ Περιόδου Μαϊου 2019

2. την σχετική προκήρυξη 

γ. οδηγίες υποβολής αίτησης 

δ. Πρόγραμμα εξετάσεων. 

Εφιστούμε την προσοχή στα εξής: 

Διάστημα υποβολής αιτήσεων ορίζεται το διάστημα από 20/03/2019 έως και 02/04/2019 και ώρα 15.00μμ 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως από ενήλικο υποψήφιο ή από τον κηδεμόνα όταν πρόκειται για ανήλικο υποψήφιο. Οποιοσδήποτε άλλος υποβάλλει αίτηση για λογαριασμό τρίτου ( πχ φροντιστηριούχοι) θα πρέπει να έχει μαζί του τη σχετική εξουσιοδότηση. Προς περαιτέρω διευκόλυνση των περιπτώσεων αυτών στην εξουσιοδότηση αυτή να αναγράφεται το εξής: " εξουσιοδοτώ τον / την.... να υποβάλλει για λογαριασμό του / της ...... αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις ΚΠΓ περιόδου Μαίου 2019 για τη γλώσσα ..... επίπεδο ...... Περαιτέρω, εξουσιοδοτώ τον ανωτέρω να παραλάβει και το πιστοποιητικό ΚΠΓ όταν αυτό εκδοθεί σε περίπτωση επιτυχούς εξέτασης" 

 

Έκδοση Αποτελεσμάτων ΚΠγ Νοεμβρίου 2018

Ανακοινώνουμε Δ.Τ. για την έκδοση αποτελεσμάτων  εξετάσεων ΚΠγ περιόδου Νοεμβρίου 2018. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα από το διαδίκτυο στην ιστοσελίδα: https://kpgresults.it.minedu.gov.gr

Μέχρι την έκδοση και τη χορήγηση του Κρατικού πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας είναι δυνατόν να χορηγούνται στους επιτυχόντες, κατόπιν σχετικής αίτησής τους, από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις οποίες οριστικοποίησαν την αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις του ΚΠγ, σχετικές βεβαιώσεις επιτυχίας που θα ισχύουν μέχρι την έκδοση των πιστοποιητικών.

Προφορική εξέταση ΚΠΓ

Ανακοινώνουμε 

α. το ωρολόγιιο πρόγραμμα εξετάσεων ΚΠΓ Περιόδου Νοεμβρίου 2018

β. το πρόγραμμα προφορικής εξέτασης ανά γλώσσα.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΠΓ 2018

Σας ενημερώνουμε ότι παρελήφθησαν τα πιστοποιητικά ΚΠΓ εξεταστικής περιόδου Μαϊου 2018. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα παραλάβουν

- αυτοπροσώπως εφόσον ειναι ενήλικοι- με επίδειξη της Αστυνομικής τους Ταυτότητας,

- μέσω των κηδεμόνων τους εφόσον ειναι ανήλικοι- με επίδειξη της Αστυνομικής τους Ταυτότητας

- με ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΟ εφόσον τα πιστοποιητικά θα παραληφθούν απο τρίτους (φροντιστηριούχους, φιλικά πρόσωπα  κτλ )- καθώς ΚΑΙ με επίδειξη της Αστυνομικής τους Ταυτότητας.

ΓΙΑ ΤΗ ΔΔΕ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

ΤΣΙΚΑ ΜΑΡΘΑ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΠΕ

ΤΗΛ. 26310 50059

Εξεταστικά Κέντρα ΚΠΓ Περιόδου Νοεμβρίου 2018

Ανακοινώνουμε τον πίνακα των Εξεταστικών Κέντρων ΚΠγ περιόδου Νοεμβρίου 2018

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ_ΕΚ_11_2018.xls)ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ_ΕΚ_11_2018.xls141 Kb

Αίτηση για επιτήρηση στις εξετάσεις ΚΠγ

Επισυνάπτουμε

Α. την αίτηση συμμετοχής ως επιτηρητή στις εξετασεις ΚΠΓ περιόδου Νοεμβρίου 2018

Β. οδηγίες αποστολής της και 

Γ. πρόγραμμα εξετάσεων. 

Επισημαίνουμε ότι για την εξεταστική περίοδο Νοεμβρίου 2018 στην Αιτωλοακαρνανία θα εξετασθει μόνο το Β επίπεδο. 

Εξετάσεις ΚΠΓ -Περιόδου Νοεμβρίου 2018

Ανακοινώνουμε το Δελτίο Τύπου και την εγκύκλιο υποβολής αιτήσεων συμμετοχής υποψηφίων στις Εξετάσεις ΚΠΓ περιόδου Νοεμβρίου 2018. Οριστικοποίηση των αιτήσεων θα γίνεται στη ΔΔΕ από 28 Σεπτεμβρίου έως 10 Οκτωβρίου 2018 και ώρες 08.00-15.00.

Υπενθυμίζουμε ότι οι υποψήφιοι θα  πρέπει να προσέρχονται στη ΔΔΕ Αιτ/νίας ΑΦΟΥ έχουν συμπληρώσει την ηλεκτρονική αίτηση και ΑΦΟΥ έχουν πληρώσει το σχετικό e-paravolo  έχοντας μαζί τους: 

1. τον κωδικό υποψηφίου που αναγράφεται στην ηλεκτρονική αίτηση 

2. την απόδειξη πληρωμής του e paravolo

3. ταυτότητα και φωτοτυπία αυτής. Ελλείψει αυτής να έχουν διαβατήριο και φωτοτυπία διαβατηρίου . 

Ανήλικοι  υποψήφιοι κάτω των 12 ετών που δεν έχουν αστυνομική ταυτότητα ή άλλο συναφές δημόσιο έγγραφο μπορούν να προσκομίσουν βεβαιωση ταυτοπροσωπίας απο το Δήμο που είναι εγγεγραμμένοι ,ή απο τα ΚΕΠ. 

Αλλοδαποί υποψήφιοι,πολίτες κράτους-μέλους της ΕΕ καταθέτουν φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου. 

Αλλοδαποί υποψήφιοι που δεν ειναι πολίτες κράτους -,μέλους της ΕΕ καταθέτουν φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου  βάσει του οποίου επιτρέπεται η είδοδός τους στη χώρα ή άλλου εγγράφου που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές. 

Για υποψηφίους με ειδικές ανάγκες και μαθησιακές δυσκολίες : Φωτοτυπία γνωμάτευσης απο Δημόσιο Νοσοκομείο, Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες Πιστοποίησης Ειδικών Εκπ/κών Αναγκών του Υπουργείου Υγείας ή ΚΕΔΔΥ. 

Παραλαβή Πιστοποιητικών

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να παραλάβετε τα πιστοποιητικά ΚπΓ περιόδου Δεκεμβρίου 2017 από τη ΔΔΕ Αιτ/νιας αυτοπροσώπως εφόσον είστε ενήλικοι ή μέσω των νόμιμων κηδεμόνων και εκπροσώπων σας εφόσον είστε ανήλικοι με εξουσιοδότηση όπως ορίζεται από το νόμο.

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ του Αναλυτικού Προγράμματος των Εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Μαΐου 2018.

Ανακοινοποιείται στο ορθό το Αναλυτικό Πρόγραμμα των Εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής  περιόδου Μαΐου 2018, μόνο ως προς τις ώρες εξέτασης της Ενότητας 3 (Α,Β και Γ επιπέδου) της Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας.   

Προφορικές εξετάσεις ΚπΓ Μάΐος 2018

Σας ενημερώνουμε σχετικά με τις ώρες των προφορικών εξετάσεων του ΚπΓ Μαΐου 2018.