Δείτε εδώ...

Τρίτη, 7 Απριλίου 2020

e-Παράβολο Κπγ

Οδηγίες για την έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου για το Κπγ. Οι συναλλασσόμενοι μπορούν να προβαίνουν και μόνοι τους στην έκδοση e-παραβόλου, μέσω της διαδικτυακής πύλης της Γ.Γ.Π.Σ. (www.gsis.gr, στη διαδρομή: Αρχική Σελίδα / Υπηρεσίες προς Πολίτες / e-Παράβολο).

Θέματα και απαντήσεις θεμάτων ΚΠΓ (Νοέμβριος 2012)

Δημοσιεύθηκαν τα θέματα και οι απαντήσεις των θεμάτων από τις τελευταίες εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (10-11 Νοεμβρίου 2012).

Μπορείτε να τα κατεβάσετε από τους παρακάτω συνδέσμους.

[Ανακοινοποίηση] Πρόγραμμα Προφορικής Εξέτασης Υποψηφίων ΚΠΓ Περιόδου Νοεμβρίου 2012

Ανακοινώνουμε 

α. το πρόγραμμα εξέτασης των γραπτών και προφορικών εξετάσεων του ΚΠΓ Περιόδου Νοεμβρίου 2012 και 

ανακοινοποιούμε (μόνο για τις εγγραφές με κόκκινο χρώμα)

β. το πρόγραμμα προφορικής εξέτασης υποψηφίων ΚΠΓ Περιόδου Νοεμβρίου 2012. 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέλθουν στο εξεταστικό κέντρο (ΕΠΑΛ Μεσολογγίου)μισή ώρα πριν την έναρξη της εξέτασης και να έχουν μαζί τους το Δελτίο Εξεταζομένου και την ταυτότητά τους ή άλλο επίσημο πιστοποιητικό έγγραφο.

Πληροφορίες : 26310 50052  Λένης Νικόλαος.

[Ανακοινοποίηση] Εξεταστικά Κέντρα του ΚΠγ, περιόδου Νοεμβρίου 2012

Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών που προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 3 της αριθμ. 14420/ΚΒ/2008 (ΦΕΚ 218Β), για τον ορισμό των εξεταστικών κέντρων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, περιόδου Νοεμβρίου 2012, παρακαλούμε να ανακοινώθηκαν επίσημα, τα εξεταστικά κέντρα.

Δείτε τα στο συνημμένο πίνακα

Εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Νοεμβρίου 2012

Ανακοινώνεται ότι από τη Δευτέρα 17  Σεπτεμβρίου μέχρι και την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2012 θα υποβάλλονται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας αιτήσεις για συμμετοχή στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής  περιόδου Νοεμβρίου 2012.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 10 και 11 Νοεμβρίου 2012 για τα επίπεδα:

α. Β (Β1 "μέτρια γνώση", Β2 "καλή γνώση") σε ενιαίο διαβαθμισμένο test στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική, και

β. Γ1 "πολύ καλή γνώση" στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις να ενημερωθούν για τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά από τα συνημμένα αρχεία.

Ονόματα επιτυχόντων στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας που πραγματοποιήθηκαν στις 12 και 13 Μαΐου 2012

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακοινώνονται τα ονόματα των επιτυχόντων στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας για τις γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική επιπέδων Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση»), Β (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») και Γ1 «πολύ καλή γνώση», Ισπανική Β (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») και Γ1 «πολύ καλή γνώση» και Τουρκική επιπέδου Β (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλήγνώση») που πραγματοποιήθηκαν στις 12 και 13 Μαΐου 2012.

Διαβάστε περισσότερα: Ονόματα επιτυχόντων στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας που...

Πρόγραμμα προφορικής εξέτασης Κ.Π.Γ.

Ανακοινώνουμε το πρόγραμμα προφορικής εξέτασης των αγγλικών , γαλλικών, γερμανικών, ισπανικών και ιταλικών των εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.

Διαβάστε περισσότερα: Πρόγραμμα προφορικής εξέτασης Κ.Π.Γ.