Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024

Ενημέρωση προς το κοινό

Ο Διευθυντής Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας δέχεται στο γραφείο της Δ/νσης κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:30 π.μ. - 14:00 μ.μ. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2631050060.

Γυμνάσιο Παναιτωλίου
Περιοχή μετάθεσης: Β-Αιτωλοακαρνανίας
Διεύθυνση: Παναιτώλιο
ΤΚ: 30003
Πόλη: Παναιτώλιο
Τηλέφωνα: 2641 051 217
Φαξ: 2641 051 217
Γυμνάσιο Παραβόλας
Περιοχή μετάθεσης: Β-Αιτωλοακαρνανίας
Διεύθυνση: Παραβόλα
ΤΚ: 30010
Πόλη: Παραβόλα
Τηλέφωνα: 2641 061 575
Φαξ: 2641 061 575
Γυμνάσιο Αμφιλοχίας
Περιοχή μετάθεσης: Γ-Αιτωλοακαρνανίας
Διεύθυνση: Ν. Στράτου 58
ΤΚ: 30500
Πόλη: Αμφιλοχία
Τηλέφωνα: 2642 022 209
Φαξ: 2642 022 209
Γυμνάσιο Βόνιτσας
Περιοχή μετάθεσης: Δ-Αιτωλοακαρνανίας
Διεύθυνση: Βόνιτσα
ΤΚ: 30002
Πόλη: Βόνιτσα
Τηλέφωνα: 2643 022 092
Φαξ: 2643 022 092
Γυμνάσιο Εμπεσού
Περιοχή μετάθεσης: Δ-Αιτωλοακαρνανίας
Διεύθυνση: Εμπεσός
ΤΚ: 30017
Πόλη: Εμπεσός
Τηλέφωνα: 2647 031 271
Φαξ: 2647 031 271
Γυμνάσιο Κανδήλας
Περιοχή μετάθεσης: Δ-Αιτωλοακαρνανίας
Διεύθυνση: Κανδήλα
ΤΚ: 30019
Πόλη: Κανδήλα
Τηλέφωνα: 2646 051 326
Φαξ: 2646 051 326
Γυμνάσιο Κατούνας
Περιοχή μετάθεσης: Γ-Αιτωλοακαρνανίας
Διεύθυνση: Κατούνα
ΤΚ: 30004
Πόλη: Κατούνα
Τηλέφωνα: 2646 031 222
Φαξ: 2646 031 222
Γυμνάσιο Λουτρού
Περιοχή μετάθεσης: Γ-Αιτωλοακαρνανίας
Διεύθυνση: Λουτρό
ΤΚ: 30500
Πόλη: Λουτρό
Τηλέφωνα: 2642 051 350
Φαξ: 2642 051 350
Γυμνάσιο Μαλεσιάδας
Περιοχή μετάθεσης: Δ-Αιτωλοακαρνανίας
Διεύθυνση: Μαλεσιάδα
ΤΚ: 30018
Πόλη: Μαλεσιάδα
Τηλέφωνα: 2647 051 033
Φαξ: 2647 051 033
Γυμνάσιο Μοναστηρακίου
Περιοχή μετάθεσης: Γ-Αιτωλοακαρνανίας
Διεύθυνση: Μοναστηράκι
ΤΚ: 30013
Πόλη: Μοναστηράκι
Τηλέφωνα: 2643 031 269
Φαξ: 2643 031 269