Δείτε εδώ...

Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2024

Ενημέρωση προς το κοινό

Ο Διευθυντής Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας δέχεται στο γραφείο της Δ/νσης κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:30 π.μ. - 14:00 μ.μ. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2631050060.

Προκήρυξη πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του Μουσικού Γυμνασίου Αγρινίου στη Θεσσαλονίκη.

Tο Μουσικό Γυμνασιό Αγρινίου, προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για πολυήμερη εκπαιδευτική  εκδρομή  του σχολείου στη Θεσσαλονίκη, την Παρασκευή 13-12-2013.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο Μουσικό Γυμνασιό Αγρινίου το αργότερο μέχρι την Δευτέρα  18-11-2013 και ώρα 10πμ.

Προκήρυξη πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του ΓΕ.Λ Νεοχωρίου στη Θεσσαλονίκη.

Tο ΓΕ.Λ. Νεοχωρίου, προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για πολυήμερη εκπαιδευτική  εκδρομή  του σχολείου στη Θεσσαλονίκη, την Τετάρτη 11-12-2013.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο ΓΕ.Λ. Νεοχωρίου το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2013, και ώρα 12 π.μ. Άνοιγμα προσφορών 18 Νοεμβρίου, ώρα 12:00 π. μ.

Προκήρυξη πολυήμερη ς εκπαιδευτικής εκδρομής του ΓΕ.Λ Ευηνοχωρίου στην ΠΡΕΒΕΖΑ-ΛΕΥΚΑΔΑ.

Tο ΓΕ.Λ. Ευηνοχωρίου, προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για πολυήμερη εκπαιδευτική  εκδρομή  του σχολείου στη Θεσσαλονίκη, την Δευτέρα 09-12-2013.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο ΓΕ.Λ. Ευηνοχωρίου το αργότερο μέχρι την Πέμπτη  21-11-2013, ώρα 12:00 μ.μ.

Προκήρυξη πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του 3ου ΓΕ.Λ Αγρινίου στη Θεσσαλονίκη.

Tο 3ο ΓΕ.Λ. Αγρινίου, προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για πολυήμερη εκπαιδευτική  εκδρομή  του σχολείου στη Θεσσαλονίκη, την Τετάρτη 11-12-2013.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο 3ο ΓΕ.Λ. Αγρινίου το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 20-11-2013 και ώρα 10:00 π.μ.

Προκήρυξη ημερήσιας εκπαιδευτικής επίσκεψης του 1ου ΕΠΑ.Λ Βόνιτσαςστο Αγρίνιο.

Tο 1ο ΕΠΑ.Λ  Βόνιτσας , προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για μονοήμερη εκπαιδευτική  επίσκεψη του σχολείου στο  ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Αγρινίου,  την Παρασκευή  22-11-2013.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο 1ο ΕΠΑ.Λ  Βόνιτσας  το αργότερο μέχρι την Δευτέρα  18-11-2013 και ώρα 13:00 μ.μ.

Προκήρυξη πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του ΓΕ.Λ Παραβόλας στη Θεσσαλονίκη.

Tο ΓΕ.Λ Παραβόλας, προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για πολυήμερη εκπαιδευτική  εκδρομή  του σχολείου στη Θεσσαλονίκη, την Τετάρτη 11-12-2013.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο ΓΕ.Λ Παραβόλας το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 18-11-2013 και ώρα 11:00 π.μ.

Προκήρυξη διήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του ΓΕ.Λ Ματαράγκας στο Βόλο.

Tο ΓΕ.Λ Ματαράγκας, προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για διήμερη εκπαιδευτική  εκδρομή  του σχολείου στο Βόλο, την Πέμπτη 12-12-2013.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο ΓΕ.Λ Ματαράγκας το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 20-11-2013 και ώρα 10:00 π.μ.

Προκήρυξη τετραήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του 1ου ΕΠΑ.Λ Ναυπάκτου στα Ιωάννινα.

Tο 1ο ΕΠΑ.Λ Ναυπάκτου, προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για πολυήμερη εκπαιδευτική  εκδρομή  του σχολείου στα Ιωάννινα, την Τρίτη 10-12-2013.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο 1ο ΕΠΑ.Λ  Ναυπάκτου το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 13-11-2013 και ώρα 12:00 μ.μ.

[ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ] Προκήρυξη πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του 2ου ΓΕ.Λ. Αγρινίου στη Θεσσαλονίκη.

Tο 2ο ΓΕ.Λ. Αγρινίου, προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για πολυήμερη εκπαιδευτική  εκδρομή  του σχολείου στη Θεσσαλονίκη, την Τετάρτη 11-12-2013.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο 2ο ΓΕ.Λ. Αγρινίου το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 13-11-2013 και ώρα 10:00 π.μ.

[ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ] Προκήρυξη πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του 1ου ΓΕ.Λ. Αγρινίου στη Ξάνθη - Θεσσαλονίκη.

Tο 1ο ΓΕ.Λ. Αγρινίου, προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για πολυήμερη εκπαιδευτική  εκδρομή  του σχολείου στη Θεσσαλονίκη, την Τρίτη 03-12-2013.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο 1ο ΓΕ.Λ. Αγρινίου το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 18-11-2013 και ώρα 10:00 π.μ.