Δείτε εδώ...

Σάββατο, 3 Ιουνίου 2023

Προκήρυξη πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του ΓΕ.Λ. Θέρμου στη Ρώμη

Το  ΓΕ.Λ. Θέρμου προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για πολυήμερη εκπαιδευτική  εκδρομή του σχολείου στη Ρώμη  από  9-3-2014 έως  14-3-2014.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο  ΓΕ.Λ.Θέρμου  μέχρι τη Δευτέρα  3-2-2014, ώρα 10:00 π.μ.