Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2023

Προκήρυξη πολυήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης του 1ου ΓΕ.Λ. Μεσολογγίου στη Θεσσαλονίκη

Το 1ο ΓΕ.Λ. Μεσολογγίου  προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για πολυήμερη εκπαιδευτική  επίσκεψη της Γ΄τάξης του σχολείου στη Θεσσαλονίκη από  4-3-2014 έως  8-3-2014.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο 1ο  ΓΕ.Λ. Μεσολογγίου  μέχρι την Τετάρτη 5-2-2014, ώρα 13:00μ.μ.