Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2023

Προκήρυξη τριήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του Γενικού Λυκείου Θέρμου στο Βόλο

Το ΓΕΛ Θέρμου, προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στο Βόλο, από 18-4-2013 έως 20-4-2013.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο στο γραφείο του Δ/ντή του σχολείου που θα πραγματοποιήσει τη μετακίνηση το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 4-4-2013,  και ώρα 12:00.