Δείτε εδώ...

Σάββατο, 3 Ιουνίου 2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ

Κοινοπιούμε προκήρυξη εκδρομής του Γυμνασίου Αστακού