Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2023

Προκήρυξη πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του ΓΕ.Λ. Nεοχωρίου στη Θεσσαλονίκη και στη Βουλγαρία

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΓΕ.Λ. Νεοχωρίου

ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Από 15-12-2017 έως 19-12-2017

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Στη Θεσσαλονίκη και Βουλγαρία (Μπάνσκο - Σόφια – Φιλιππούπολη)

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

30-11-2017

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

11:00 π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΓΕ.Λ. Νεοχωρίου