Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2023

Επαναπροκήρυξη πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του 2ου ΓΕ.Λ. Αγρινίου στη Σόφια (Βουλγαρίας) και στη Θεσσαλονίκη

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

 2ο ΓΕ.Λ. Αγρινίου

ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Από 12-12-2017 έως 16-12-2017

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Σόφια (Βουλγαρίας) και στη                               Θεσσαλονίκη

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

22-11-2017

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

12:00 μ.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

2ο ΓΕ.Λ. Αγρινίου