Δείτε εδώ...

Σάββατο, 3 Ιουνίου 2023

Προκήρυξη μονοήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του Γ/σίου Γαβαλούς στο Μέτσοβο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Γ/ΣΙΟ ΓΑΒΑΛΟΥΣ

ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

17/02/2017

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΜΕΤΣΟΒΟ

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

09/02/2017

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

11:00ΠΜ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Γ/ΣΙΟ ΓΑΒΑΛΟΥΣ