Δείτε εδώ...

Σάββατο, 3 Ιουνίου 2023

Προκήρυξη πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του Μουσικού Γ/σίου - ΛΤ Αγρινίου στην Κέρκυρα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΜΟΥΣΙΚΟ Γ/ΣΙΟ – ΛΤ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

 ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΑΠΟ 30/03/2017 ΕΩΣ 01/04/2017

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

03/02/2017

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

12:00Μ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΜΟΥΣΙΚΟ Γ/ΣΙΟ – ΛΤ ΑΓΡΙΝΙΟΥ