Δείτε εδώ...

Σάββατο, 3 Ιουνίου 2023

Προκήρυξη μονοήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής του Γ/σίου Μοναστηρακίου στα Ιωάννινα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Γ/ΣΙΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ

ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

21/04/2016

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

15/04/2016

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

10:00ΠΜ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Γ/ΣΙΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ