Δείτε εδώ...

Σάββατο, 3 Ιουνίου 2023

Προκήρυξη ημερήσιας εκπαιδευτικής εκδρομής του Γυμνασίου Λεπενούς στη Βουλή των Ελλήνων.

Το  Γυμνάσιο Λεπενούς προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή   του  σχολείου  στη Βουλή των Ελλήνων τη Δευτέρα 15-12-2014.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο Γυμνάσιο Λεπενούς   μέχρι τη Δευτέρα 10-11-2014 και ώρα 11.30 π. μ.