Δείτε εδώ...

Δευτέρα, 20 Μαΐου 2024

Ενημέρωση προς το κοινό

Ο Διευθυντής Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας δέχεται στο γραφείο της Δ/νσης κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:30 π.μ. - 14:00 μ.μ. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2631050060.

Νέα Υ.Α. για τις αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.

Υστερα από την υπ' αριθμ. 2210/09−08−2012 διατύπωση γνώμης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), ο υφυπουργός Παιδείας Θ. Παπαθεοδώρου, υπέγραψε απόφαση , με την οποία τροποποιείται-συμπληρώνεται η υπ' αριθμ. 118842/ Γ2/17−09−2008 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1984 Β') ως ακολούθως:

1. Το μάθημα "Πολιτειακή Παιδεία", που προβλέπεται ως μάθημα βασικών ικανοτήτων στην Α' τάξη Ημερησίου ΕΠΑ.Λ., ορίζεται ως A' ΑΝΑΘΕΣΗ στους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ13 και ως Β' ΑΝΑΘΕΣΗ κατά προτεραιότητα στους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ10 και ακολούθως σε εκείνους του κλάδου ΠΕ09.

2. Το μάθημα "Ερευνητική Εργασία (Project)", που προβλέπεται ως μάθημα βασικών ικανοτήτων στην Α' τάξη Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. και ως μάθημα βασικών δεξιοτήτων στην Α' τάξη Εσπερινού ΕΠΑ.Λ., ορίζεται ως Α' ΑΝΑΘΕΣΗ σε όλους τους εκπαιδευτικούς ΠΕ ανεξαρτήτως κλάδου-ειδικότητας. Διδάσκεται ταυτόχρονα από δύο (2) εκπαιδευτικούς (συνδιδασκαλία), ένας εκ των οποίων απαραίτητα θα είναι εκπαιδευτικός κλάδου-ειδικότητας αντίστοιχου των θεσμοθετημένων τομέων ή ειδικοτήτων που προβλέπονται για τα ΕΠΑ.Λ.

3. Το μάθημα "Αγωγή Υγείας−Πρώτες Βοήθειες", που προβλέπεται ως μάθημα επιλογής στην Α' τάξη Ημερησίου ΕΠΑ.Λ., ορίζεται ως Α' ΑΝΑΘΕΣΗ στους εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων ΠΕ14 (01, 02, 03, 06) και ΠΕ18 (04, 07, 08, 09, 10, 11, 21, 24, 25, 33, 37, 39) και ως Β' ΑΝΑΘΕΣΗ κατά προτεραιότητα στους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ11 και ακολούθως σε όλους τους άλλους εκπαιδευτικούς ΠΕ, οι οποίοι ανεξαρτήτως κλάδου'ειδικότητας έχουν επιμορφωθεί σε θέματα Αγωγής Υγείας ή έχουν αναλάβει την υλοποίηση τουλάχιστον τριών (3) προγραμμάτων Αγωγής Υγείας.

4. Το μάθημα "Βασικές Εφαρμογές Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων", που προβλέπεται ως μάθημα επιλογής στην Α' τάξη Ημερησίου ΕΠΑ.Λ., ορίζεται ως Α' ΑΝΑΘΕΣΗ στους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας ΠΕ14.04 και ως Β' ΑΝΑΘΕΣΗ στους εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων ΠΕ14.05 και ΠΕ18 (12, 13, 14, 15, 16, 17, 30, 36).

5. Το μάθημα "Ειδική Θεματική Δραστηριότητα", που προβλέπεται ως μάθημα επιλογής στη Β΄ τάξη Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. και στη Γ΄ τάξη Εσπερινού ΕΠΑ.Λ., ορίζεται ως Α' ανάθεση σε όλους τους εκπαιδευτικούς ΠΕ μαθημάτων ειδικότητας και ως Β' ΑΝΑΘΕΣΗ σε όλους τους εκπαιδευτικούς ΠΕ μαθημάτων Γενικής Παιδείας. Το μάθημα διδάσκεται ταυτόχρονα από δύο (2) εκπαιδευτικούς (συνδιδασκαλία) ΠΕ κλάδου-ειδικότητας αντίστοιχου των τομέων που λειτουργούν στο κάθε ΕΠΑ.Λ. Ο πρώτος διδάσκων είναι απαραίτητα εκπαιδευτικός ΠΕ κλάδου-ειδικότητας του αντίστοιχου τομέα. O δεύτερος διδάσκων δύναται και να είναι εκπαιδευτικός ΠΕ κλάδου-ειδικότητας άλλου τομέα ή μαθημάτων Γενικής Παιδείας, υπηρετών στη σχολική μονάδα. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθμ. 118842/Γ2/17−09−2008 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1984 Β-), όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί.