Δείτε εδώ...

Σάββατο, 3 Ιουνίου 2023

Οργανικά Κενά Μουσικού Γ/σίου Αγρινίου

Ανακοινώνουμε τα οργανικά κενά Γενικής και Μουσικής Παιδείας του Μουσικού Γυμνασίου Αγρινίου τα οποία μπορούν να δηλώσουν εκπ/κοί που επιθυμούν να μετατεθούν σε αυτό.

Εξυπακούεται ότι μπορούν να δηλωθούν μόνο κενά που υπάρχουν ( σύμφωνα με το συνημμένο έγγραφο ) και όχι κενά ειδικοτήτων που δεν αναφέρονται στο συνημμένο έγγραφο.