Δείτε εδώ...

Δευτέρα, 20 Μαΐου 2024

Ενημέρωση προς το κοινό

Ο Διευθυντής Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας δέχεται στο γραφείο της Δ/νσης κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:30 π.μ. - 14:00 μ.μ. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2631050060.

Αμοιβαίες μεταθέσεις από σχολείο σε σχολείο εντός του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας έτους 2020

Eπισυνάπτουμε το έντυπο αμοιβαίων μεταθέσεων έτους 2020, από σχολείο σε σχολείο εντός Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας, προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί.

Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση από σχολείο σε σχολείο εντός του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλαδή μέχρι και 11/5/2020. Ως προς τις προϋποθέσεις των αμοιβαίων μεταθέσεων ισχύουν τα αναγραφόμενα στην υπ’ αριθμ. 176269/Ε2/12-11-2019 εγκύκλιο, μέρος τρίτο, κεφάλαιο Β΄.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ.doc)ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ.doc44 Kb