Δείτε εδώ...

Σάββατο, 3 Ιουνίου 2023

α) Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. από σχολείο σε σχολείο, και β) διαθέσεις (ολικές ή μερικές) εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας, για το διδακτικό έτος 2019-2020

Επισυνάπτουμε το με αριθμ. Φ.Π.3.6/6933/08-07-2019 έγγραφο του Διευθυντή Δ.Ε. Αιτωλ/νίας, με θέμα: «α) Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. από σχολείο σε σχολείο, και β) διαθέσεις (ολικές ή μερικές) εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας, για το διδακτικό έτος 2019-2020».