Δείτε εδώ...

Σάββατο, 3 Ιουνίου 2023

Θέματα της με αριθμ. 24/31-08-2018 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Επισυνάπτονται πίνακες που αφορούν:

1. Ορισμό αναπληρωτή του Διευθυντή στο Γυμνάσιο Λουτρού για το σχολικό έτος 2018-2019,

2. Τοποθέτηση εκπαιδευτικών Δ.Ε. ευρισκομένων στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε λειτουργικά κενά, 

3. Τοποθέτηση εκπαιδευτικών Δ.Ε. ευρισκομένων στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε λειτουργικά κενά Σ.Μ.Ε.Α.Ε.,

4. Τοποθέτηση αποσπασθέντος εκπαιδευτικού από άλλο Π.Υ.Σ.Δ.Ε.,

5. Τοποθέτηση εκπαιδευτικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε λειτουργικό κενό Σ.Μ.Ε.Α.Ε.

6. Απόσπαση εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε λειτουργικά κενά Σ.Μ.Ε.Α.Ε.,

7. Μερική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας τους σε σχολικές μονάδες Σ.Μ.Ε.Α.Ε. (Oρθή επανάληψη),

8. Ολική διάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Αιτωλ/νίας,

σύμφωνα με την αριθμ. 24/31-08-2018 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που τοποθετήθηκαν, αποσπάστηκαν ή διατέθηκαν σε σχολικές μονάδες Σ.Μ.Ε.Α.Ε. να αναλάβουν υπηρεσία σ΄ αυτές τη Δευτέρα 03-09-2018.