Δείτε εδώ...

Πέμπτη, 30 Μαΐου 2024

Ενημέρωση προς το κοινό

Ο Διευθυντής Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας δέχεται στο γραφείο της Δ/νσης κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:30 π.μ. - 14:00 μ.μ. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2631050060.

Θέματα της με αριθμ. 9/21-04-2016 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

1. Τροποποίηση τοποθέτησης εκπαιδευτικού Δ.Ε.

2. Oλική διάθεση εκπαιδευτικού Δ.Ε.

3. Μερική διάθεση εκπαιδευτικού Δ.Ε.

4. Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.