Δείτε εδώ...

Σάββατο, 3 Ιουνίου 2023

Θέματα της με αριθμ. 9/21-04-2016 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν:

1. Τροποποίηση τοποθέτησης εκπαιδευτικού Δ.Ε.

2. Oλική διάθεση εκπαιδευτικού Δ.Ε.

3. Μερική διάθεση εκπαιδευτικού Δ.Ε.

4. Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικούς Δ.Ε.