Δείτε εδώ...

Σάββατο, 3 Ιουνίου 2023

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν τοποθετήσεις και τροποποίηση τοποθέτησης εκπαιδευτικών Δ.Ε.

Παρακαλούμε οι εκπαιδευτικοί που τοποθετήθηκαν το συντομότερο δυνατόν να αναλάβουν υπηρεσία στη σχολική μονάδα τοποθέτησης.