Δείτε εδώ...

Σάββατο, 3 Ιουνίου 2023

Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ.Ε. Ειδικής Αγωγής

Παρακαλούμε οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί να παρουσιαστούν το συντομότερο δυνατόν στις σχολικές μονάδες τοποθέτησης.