Δείτε εδώ...

Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024

Ενημέρωση προς το κοινό

Ο Διευθυντής Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας δέχεται στο γραφείο της Δ/νσης κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:30 π.μ. - 14:00 μ.μ. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2631050060.

Τοποθετήσεις και αποσπάσεις εκπαιδευτικών σύμφωνα με την 37η πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν τοποθετήσεις και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε.

Παρακαλούμε οι εκπαιδευτικοί να παρουσιαστούν το συντομότερο δυνατό στις σχολικές μονάδες τοποθέτησης.