Δείτε εδώ...

Σάββατο, 3 Ιουνίου 2023

Τοποθετήσεις και αποσπάσεις εκπαιδευτικών σύμφωνα με την 37η πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Σας επισυνάπτουμε πίνακες που αφορούν τοποθετήσεις και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε.

Παρακαλούμε οι εκπαιδευτικοί να παρουσιαστούν το συντομότερο δυνατό στις σχολικές μονάδες τοποθέτησης.