Δείτε εδώ...

Σάββατο, 3 Ιουνίου 2023

Εγκύκλιος Αποσπάσεων Ε.Ε.Π., Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & Ε.Ε.Π. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. σχ. έτος 2014 -2015.

τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), που επιθυμούν να αποσπαστούν σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ., να υποβάλουν αίτηση στις Διευθύνσεις και στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της οργανικής τους θέσης έως 25/7/2014.