Δείτε εδώ...

Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2021

Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους ΕΕΠ και αναπληρωτών ΕΒΠ για τις ΣΜΕΑΕ και τα ΚΕΔΔΥ σχολικού έτους 2012-2013

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων , Πολιτισμού και Αθλητισμού καλούνται όσοι διαθέτουν τα τυπικά προσόντα ένταξης στους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και στον κλάδο του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) να υποβάλουν αίτηση στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία επιθυμούν να προσληφθούν , από 8/8/2012 μέχρι και 17/8/2012.

Διαβάστε περισσότερα: Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους ΕΕΠ και αναπληρωτών...

Υποβολή Αίτησης – Δήλωσης από εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για ένταξη στους Ενιαίους Πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών ΕΑΕ διδακτικού έτους 2012-2013

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού καλούνται οι εκπαιδευτικοί - κλάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που διαθέτουν τα τυπικά προσόντα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση ένταξης στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών EAE σχολικού έτους 2012-2013 για τις δομές της ΕΑΕ στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Διαβάστε περισσότερα: Υποβολή Αίτησης – Δήλωσης από εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), Πρωτοβάθμιας...

Εγκύκλιος αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Μουσικών σχολείων σχολ. έτους 2012-2013

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, σε εφαρμογή της αριθ. 81250/Δ2/16-7-2012 (ΑΔΑ: Β4109-ΔΕΦ), καλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ16.01, ΠΕ16.02, ΠΕ17.13, ΠΕ17.14 και ΤΕ16, να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση ένταξης στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση καθώς και οι ιδιώτες εμπειροτέχνες μουσικοί για ένταξη σε πίνακα ωρομισθίων μουσικών ειδικεύσεων για πρόσληψη στα Μουσικά Σχολεία, σχολικού έτους 2012-2013.

Διαβάστε περισσότερα: Εγκύκλιος αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Μουσικών σχολείων σχολ. έτους 2012-2013

Υποβολή αίτησης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και στους πίνακες διορισμών σχολ. έτους 2012-2013

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που θα υποβάλλουν αίτηση για ένταξη στους Πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και στους Πίνακες διορισμών σχολ. έτους 2012-2013 να προσέξουν ιδιαίτερα τα παρακάτω:

Διαβάστε περισσότερα: Υποβολή αίτησης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και στους...

Οδηγίες αρχείου "Αίτηση Αναπληρωτή 2012-13"

Μπορείτε από εδώ να κατεβάσετε το συμπιεσμένο αρχείο aitisi_anapl_2012-13.zip στο οποίο περιέχονται αρχεία σχετικά με την αίτηση Αναπληρωτή 2012-2013.

Διαβάστε περισσότερα: Οδηγίες αρχείου "Αίτηση Αναπληρωτή 2012-13"

Αυτοδίκαιη απόλυση προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 11 της υπ' αριθ. 35557/Δ2/09.04.2003 (ΦΕΚ 465/17.3.2003 τ.Β') Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις εκδοθείσες Υπουργικές Αποφάσεις πρόσληψης του διδακτικού έτους 2011-2012 η σύμβαση εργασίας των αναπληρωτών εκπαιδευτικών (πλήρους και μειωμένου ωραρίου) λύεται αυτοδικαίως με τη λήξη του διδακτικού έτους.

Στις διατάξεις της παρ.4 του ιδίου άρθρου της ιδίας Υ.Α. ορίζεται, επίσης, ότι: «Η σύμβαση εργασίας των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών λύεται αυτοδικαίως
α) με την ανάληψη υπηρεσίας μονίμων εκπαιδευτικών ή προσωρινών αναπληρωτών
β) με τη συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος για το οποίο έχουν προσληφθεί και
γ) με καταγγελία για σπουδαίο λόγο. Εφόσον δε συντρέχουν οι παραπάνω λόγοι η σύμβαση εργασίας λύεται αυτοδικαίως την 21η Ιουνίου κάθε διδακτικού έτους.».

Σας υπενθυμίζουμε, στο σημείο αυτό, ότι στο αριθμ. 43044/Δ1/17-04-2012 κοινό έγγραφο των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης του ΥΠΔΒΜΘ, με θέμα «Καταχώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπ/κών διδακτικού έτους 2011-2012 και Online σύστημα καταχώρισης ανάληψης υπηρεσίας και παραίτησης αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπ/κών» ορίζονταν ρητώς ότι καταληκτική ημερομηνία λήξης της σύμβασης των ωρομισθίων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση είναι η 21η Ιουνίου, ενώ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση η 15η Ιουνίου. Ως εκ τούτου, σας ενημερώνουμε ότι δεν αναμένεται να εκδοθεί σχετική Υπουργική Απόφαση εξουσιοδότησης των προϊσταμένων των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας (και Δευτεροβάθμιας) Εκπ/σης αναφορικά με τη λήξη της σύμβασης εργασίας των εκπαιδευτικών.