Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2023

Διενέργεια Ενημερωτικών Διαλέξεων στα σχολεία για την Κυκλοφοριακή Αγωγή

Τη Δευτέρα 27/1/2014 πραγματοποιήθηκε διάλεξη-παρουσίαση στο χώρο του σχολεί-
ου μας από την Υπαστυνόμο κ. Λιαμέτη Άννα, με θέμα «Κυκλοφοριακή Αγωγή», στα πλαίσια
συνεργασίας του Υπευθύνου σχολικών δραστηριοτήτων της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Αι-
τωλ/νίας και της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ακαρνανίας.