Δείτε εδώ...

Σάββατο, 3 Ιουνίου 2023

Βεβαίωση εργασίας στο 43ο Βαθμολογικό Κέντρο

Όλοι οι εκπαιδευτικοί που απασχολήθηκαν στο 43ο Βαθμολογικό Κέντρο (Αιτωλοακαρνανίας) μπορούν να εκτυπώσουν βεβαίωση εργασίας - βαθμολόγησης από την υπηρεσία προσωπικής ενημέρωσης Personalinfo.


Την παραπάνω βεβαίωση θα την βρείτε στην καρτέλα e-Φάκελος στην κατηγορία ΓΕΝΙΚΑ