Δείτε εδώ...

Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2020

Νόμος 3986/2011

Ο νόμος 3986/2011 "Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015" αναφέρεται σε θέματα Φορολογικών Ρυθμίσεων.

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (3986_2011.pdf)N.3986 20110 Kb