Δείτε εδώ...

Σάββατο, 6 Ιουνίου 2020

Οδηγίες για τις άδειες των εκπαιδευτικών

Στα συνημμένα αρχεία θα βρείτε αναλυτικό οδηγό για τις άδειες εκπαιδευτικών.

- Ποιές οι διαδικασία έγκρισης για κάθε κατηγορία
- Προϋποθέσεις - Δικαιολογητικά
- Με βάση ποιους νόμους και εγκυκλίους χορηγούνται