Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2023

Οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία μετάταξης εκπαιδευτικών σε θέσεις Ε.ΔΙ.Π. των ΑΕΙ

Σας επισυνόπτουμε την με αριθμ. 100513/Ε2/17-06-2016 Υ.Α. του ΥΠ.Π.Ε.Θ., με θέμα: "Οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία μετάταξης εκπαιδευτικών σε θέσεις Ε.ΔΙ.Π. των Α.Ε.Ι."