Δείτε εδώ...

Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024

Ενημέρωση προς το κοινό

Ο Διευθυντής Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας δέχεται στο γραφείο της Δ/νσης κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:30 π.μ. - 14:00 μ.μ. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2631050060.

Ομάδες Σχολείων και Όμορες Ομάδες Σχολείων

Γνωστοποιούμε προς ενημέρωση των εκπαιδευτικών τις ομάδες σχολείων και τις όμορες ομάδες σχολείων της Δ/θμιας Εκπ/σης της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας. 

Επισημαίνεται ότι εκπαιδευτικοί που αφού κριθούν υπεράριθμοι απο το ΠΥΣΔΕ, επιθυμούν την άρση της υπεραριθμίας τους μπορούν να δηλώσουν οργανικά κενά της ίδιας ή (εφόσον δεν υπάρχουν οργανικά κενά στην ίδια ) και της όμορης ομάδας σχολείων σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα.