Δείτε εδώ...

Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024

Ενημέρωση προς το κοινό

Ο Διευθυντής Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας δέχεται στο γραφείο της Δ/νσης κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:30 π.μ. - 14:00 μ.μ. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2631050060.

Μειωμένο Ωράριο Εκπαιδευτικών με Αναπηρία

Ανακοινώνουμε την Διευκρινιστική επί Γνωμοδότησης του ΝΣΚ που αφορά στη μείωση ωραρίου εκπαιδευτικών που οι ίδιοι ή τα τέκνο τους έχουν αναπηρία από 67% και πάνω ή έχουν σύζυγο με αναπηρία 100%. 

Επισημαίνεται ότι η μείωση αφορά στο εργασιακό αλλά όχι στο διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών και ανέρχεται σε μία ώρα ημερησίως.