Δείτε εδώ...

Πέμπτη, 30 Μαΐου 2024

Ενημέρωση προς το κοινό

Ο Διευθυντής Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας δέχεται στο γραφείο της Δ/νσης κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:30 π.μ. - 14:00 μ.μ. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2631050060.

Αποδοχή Εγγράφων που συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση

Αναρτούμε προς ενημέρωση των πολιτών την με αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.6341/18-02-2013  Υπουργική Απόφαση με τίτλο  " Αποδοχή από τις δημόσιες υπηρεσίες αντιγράφων εγγράφων που συνοδεύονται με υπεύθυνη δήλωση , όπως τα πρωτότυπα και διαδικασία απόδειξης γεγονότων ή στοιχείων.