Δείτε εδώ...

Πέμπτη, 18 Απριλίου 2024

Ενημέρωση προς το κοινό

Ο Διευθυντής Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας δέχεται στο γραφείο της Δ/νσης κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:30 π.μ. - 14:00 μ.μ. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2631050060.

Εγκύκλιοι Μεταθέσεων

Για τη διενέργεια της μοριοδότησης των υπηρετήσεων των εκπαιδευτικών βρίσκονται εν ισχύ οι ακόλουθες εγκύκλιοι μεταθέσεων που ρυθμίζουν τα επί μέρους κριτήρια: 

α. Για υπηρετήσεις έως 31/08/2002 η εγκύκλιος μεταθέσεων του 2001-2002

β. Για υπηρετήσεις από 01/09/2002 έως 31/08/2010 η εγκύκλιος μεταθέσεων του 2009-2010.

γ. Για υπηρετήσεις από 01/09/2010 και εφεξής η κάθε χρόνο τρέχουσα εγκύκλιος. 

Για το λόγο αυτό και προς ενημέρωση των εκπαιδευτικών δημοσιεύουμε τις δύο πρώτες εγκυκλίους (ετών 2001 και 2009).

Η εγκύκλιος μεταθέσεων του τρέχοντος σχολικού έτους θα αναρτηθεί αμέσως μόλις δημοσιευθεί από το Υπουργείο Παιδείας.